Velkommen til Sølvberg Tekstil AS!

 

Sølvberg Tekstil produserer og leverer tekstiler til storforbrukere som vaskerier, privat og offentlig helsevesen, næringsmiddelbedrifter, hotell og restaurant.  Med god fagkunnskap ønsker vi å finne gode og kostnadseffektive løsninger til deg som kunde!