Miljø & Etikk

-vi gjør kloke valg før vi handler!

De fleste av vårer kunder krever både av seg selv og oss som leverandør at vi har kontroll på vår verdikjede. Vi har gjennom mange års erfaring samarbeidet og kjøpt råvarer fra produsenter som tar kvalitet, miljø og etikk på alvor.

Sølvberg Tekstil AS er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) som er en medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlige sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskrettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskapet i IEH forplikter oss til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. www.etiskhandel.no

 

Vårt kvalitetssikringssystem underbygger det faktum at vi er en pålitelig og ansvarsbevisst leverandør. For Sølvberg Tekstil er det viktig å jobbe med leverandører av råvarer og ferdigstiling av produkter som skjønner hvilke krav som stilles i Norge, fra både offentlig og privat sektor. Mange av våre leverandører er SA 8000 godkjent, og mange av produktene har EU-blomst, og alle er som minimum Øko-Tex sertifisert (Oeko-Tex sertifisering)