SA - 8000

SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer (codes of conduct) for bedrifter med fokus på den ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma.

SA8000 tar utgangpunkt i en rekke ILO- konvensjoner, FNs menneskerettserklæring, FNs konvensjon om barns rettigheter og FNs konvensjon om å avskaffe diskriminering av kvinner.