CSR, BSCI Code of Conduct

CSR:

Borch Textile Group A/S har fokus på hvordan vi påvirker miljøet i forbindelse med våre aktiviteter. Dette gjelder både det fysiske miljøet og vårt eget arbeidsmiljø og hos våre samarbeidspartnerer. Vi har fokus på det, og vi stiller krav til at forholdene er så optimale som mulig. Alle skal forholde seg til de lover og regler som til enhver tid er gjeldende.  Borch Textile Group er medlem av BSCI.:               

BSCI Code of conduct:

Borch Textile Group A/S har siden 2008 vært medlem av;

 • Business Social Compliance Initiative, i daglig tale BSCI.

BSCI er en medlemsorganisasjon med et etisk regelsett for underleverandører utarbeidet på bakgrunn av gode arbeidsbetingelser og miljøhensyn i land som ikke inngår i EU. De undersøker og evaluerer fabrikkenes drift for å sikre blant annet arbeidstider, sikkerhet, akseptabelt lønnsnivå. En upartisk revisor utpekt av BSCI utfører audits og resultatene blir deretter offentliggjort.

BSCI tar utgangspunkt i Code of Conduct, som består av 11 grunnprinsipper:

 • Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
 • Akseptabel kompensasion og lønn
 • Sikre/stabile ansettelsesforhold
 • Beskyttelse av unge arbeidere
 • Regulerte arbeidstider
 • Etikk
 • Miljøbeskyttelse
 • Fokus på helbred og sikkerhet
 • diskriminering
 • barnearbeid
 • tvangsarbeid

Disse verdier støtter vi opp om, da vi mener alle, uansett geografisk plassering, har rett til rettferdige arbeidsvilkår. Vi kontrollerer løpende våre globale leverandører og ønsker som utgangspunkt, at alle utenfor EU engasjerer seg og utfører audits og dermed tar ansvar for de arbeidsforhold som hersker på respektive virksomhet.

Vi ønsker å ha et godt rammeverk for vår praksis. Miljø og etikk er en kontinuerlig prosess. Det er en lang prosess, hvor leverandørene skal kunne se alle fordelene, da det også innebærer omkostninger for dem.  Vi fortsetter kontinuerlig den globale kampen for gode arbeidsvilkår og miljøhensyn.

Læs mere om BSCI på www.bsci-intl.org