Verdier

Vårt verdigrunnlag bygger på følgende:

 

  • TROVERDIGHET: Vi holder hva vi lover - "We keep our promises because we care"
  • KVALITET: Vi leverer den avtalte kvalitet hver gang, hverken bedre eller dårligere!
  • RELASJONER: Vår suksess bygger på gode relasjoner til alle våre partnere og kollegaer. Vi tror på at forventningsavklaring og forståelse er en forutsetning for reel verdiskapning.
  • FOKUS: Vi holder fokus på det som skaper verdi for våre kunder og for vårt konsern som helhet.