EU - blomst

EU Blomsten er et troverdig og velkjent miljømerke, på lik linje som Svanemerket. De er begge såkalte "Type 1 merkinger" noe som innebærer at det finnes en uavhengig utenforstående part som gransker kriteriene. Disse miljømerkinger har også til felles at de stiller krav ut ifra et livssyklusperspektiv. Dette innebærer at man ser på miljøpåvirkningene i produktets alle trinn fra råvare til avfall.