Visjon

Misjon

Borch Textile Group A/S markedsfører personal- og pasientbekledning samt øvrige tekstilprodukter til industrielle vaskerier, helsesektor, hotel og restaurant samt industrien i Nord Europa.

 

Visjon
Vi skal, med Nord Europa som marked, være den foretrukne B2B tekstil- og bekledningsvirksomhet, med særlig fokus på knowhow, innovasjon, konkurransedyktighet, troverdighet og utvikling av våre medarbeidere.

Dette skal vi nå ved å jobbe med følgende som veiledende styringspunkt:

  • Mål: Medarbeidere, kunder, leverandører og myndigheter skal vite, at konsernet Borch Textile Group A/S er seriøs, troverdig og har høy etikk
  • Service: Vi skal gjøre vårt beste for at kundenes forventninger skal innfris.
  • Kompetanse: Medarbeidernes kompetansenivå vedrørende tekstiler og konfeksjon skal være på nivå med de beste i markedet. Kompetansenivået på andre områder skal være tilstrekkelig slik at vi kan innfri kundenes forventninger.   
  • Markedsleder: Vi skal være ledende på produktutvikling innen vårt virksomhetsområde.                                                                                                                                         
  • Funksjonalitet: De produkter vi tilbyr skal være tilpasset og utviklet etter kundenes behov og med høy kvalitet.